RJ-Seinpost - Liverse Book 2023

Ga naar de inhoud

RJ-Seinpost

Beschrijvingen
Bordeauxreeks nr. 38
ISBN 978-94-92519-59-7
Hardcover - Pag. 86  
Seinpost, de tweede bundel van Rogier de Jong, speelt zich niet af aan de kust en is ook niet per se zeewaardig, ondanks een negental Zeeuwse gedichten. De titel verwijst naar het verlangen van de dichter om poëtische signalen uit te zenden in een prozaïsche wereld.

In zijn heldere parlando stuurt De Jong zijn poëzie de wereld in – in de hoop dat er iets aan het licht komt, wat je natuurlijk nooit helemaal zeker weet in deze door algoritmes geteisterde tijden.
‘Door de uitstekende, pretentieloze en ironische uitvoering een erg prikkelend gedicht’, aldus de jury van de Turing-poëziewedstrijd 2018 over Waarom ik van spoorwegen houd.
Uitgeverij Liverse
Selma Lagerlöferf 8
           3315 AP  Dordrecht

078-6316721


info@liverse.nl
Terug naar de inhoud