WR-Ergens - Liverse Book 2023

Ga naar de inhoud

WR-Ergens

Beschrijvingen
IETS ERGENS IN DE VERTE
Gedichten
Willem M. Roggeman
ISBN 978-94-92519-79-5
Hardcover – Blz. 80 - € 21.95
Reeds in de titel “Iets ergens in de verte” blijkt dat de dichter Willem M. Roggeman
ervan overtuigd is dat het onmogelijk is om de werkelijkheid te kennen.
Men komt nooit verder dan een vermoeden of een subjectieve interpretatie die na
verloop van tijd fout of onvolledig blijkt en moet herzien worden.
Dit is ook weer het geval in het nieuwe verhaal “Iemand uit Zundert” dat hier voor
het eerst wordt gepubliceerd. De twijfel van de Franse filosoof René Descartes is onvermijdelijk.
De dichter probeert tevens het gebrek aan kennis van de werkelijkheid aan te vullen met zijn
verbeelding.
Dit is het belangrijkste thema in dit oeuvre dat trouwens ook werd uitgewerkt in de roman “De verbeelding”.
Het raadsel van de tijd, dat op ieder moment en door iedereen anders wordt ervaren,
is het tweede grote thema in deze poëzie en wordt ook in deze bundel in talrijke beelden opgeroepen.
Wat het thema tijd en ook de rebellie tegen de rede betreft, voelt Roggeman zich verwant met de
Franse filosoof Henri Bergson. De liefde van de dichter voor de beeldende kunsten overheerst heel zijn oeuvre.
Zij leidde in talrijke bundels tot samenwerking met beeldende kunstenaars als Pol Mara, Paul Van Gysegem,
Godfried Vervisch, Jan Cox, Jan Burssens, Marcase, Maurice Wyckaert en Marc Mendelson.  
Uitgeverij Liverse
Selma Lagerlöferf 8
           3315 AP  Dordrecht

078-6316721


info@liverse.nl
Terug naar de inhoud