WR-Portret - Liverse Book 2023

Ga naar de inhoud

WR-Portret

Beschrijvingen
Bewegend portret
Gedichten
Willem M. Roggeman
ISBN 978-94-92519-44-3 - Blz. 78 - € 18.95 (full-colour)

Over Verdwaalde personages in een denkbeeldige tuin:

Willem M. Roggeman blijft een fascinerende dichter die ons meeneemt in zijn universum.
Zijn zeggingskracht is ongebroken en onverminderd boeiend.
Kortom, een prachtige bundel die je aan het denken zet.
Maurice Broere in “Meander”

Willem M. Roggemans poëtische kijk is de geserreerde observatie.
Daarmee lijkt hij eerder aansluiting te zoeken bij de “a-mimetische” Noordnederlandse Revisorstijl
dan bij de merendeel barokke en neoromantischre Vlaamse poëzie van de jongste jaren.
Benno Barnard in Prisma

Blue Notebook is een sterke bundel. Al bij het eerste gedicht Autumn in New York is het meteen raak.
Sybren Polet

Nog in 1958 verschenen behoort Een (hinder)paalwoning van Willem M. Roggeman tot de beste bundels van dat jaar.
Paul de Vree

De roman De verbeelding van Willem M. Roggeman is één van de knapste en indrukwekkendste romans die ik de laatste
tijd onder ogen kreeg. Ook één van de meest intrigerende.                    
Hs in “Zutphens Dagblad”

Zeker is dat Willem M. Roggeman met De verbeelding het interessante experiment heeft volbracht om een roman te schrijven
met een geheel gesloten, cirkelvormige structuur, die zich helemaal binnen zichzelf ontwikkelt, d.w.z. een roman die niet de
verwarrende werking van de verbeelding als een thema behandelt, maar deze verwarring in de structuur zelf opneemt.
Paul de Wispelaeree in “Het vaderland”
Uitgeverij Liverse
Selma Lagerlöferf 8
           3315 AP  Dordrecht

078-6316721


info@liverse.nl
Terug naar de inhoud