Website statistieken, LetsStat X7

Ballustrada - LiverseV01

Ga naar de inhoud

Ballustrada

BALLUSTRADA

Ballustrada - jaargang 33 nr. 1/2

    
Vlamingen onze zuiderburen? Nee, eerder onze buurverwanten, zuidelijke familieleden. We spreken dezelfde familietaal: het Nederlands, ook al moet er vaak ondertiteling volgen als een Vlaming op de Nederlandse tv aan het woord is en vice versa. Maar dat geldt ook voor Friezen, Groningers, Tukkers of Zeeuwen. Uit het verleden kennen we de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden. Minor, onze huisprofeet, gaat er in zijn column van uit dat die twee weer één moeten worden. Al was het maar om de Nederlandse taal te beschermen tegen de dominantie van de veeltaligheid in de grote steden (Stadstaten) en de tsunami aan Engels die West-Europa overspoelt.

Goed, over dit nummer, deze uitgave: In Holland staat een Huis. De redactie speelde met de gedachte om Vlaamse schrijvers aan het woord te laten over hun Nederlandse collega’s. Gaandeweg kwamen daar enkele bijdragen bij met impressies van Nederlanders over Vlaanderen, maar als kern resulteert toch de richting Vlaanderen Nederland.
Hendrik Carette geeft een fraaie voorzet met stilistische hoogstandjes over favoriete Nederlandse auteurs. Stefaan van den Bremt omschrijft zijn ontwikkeling als dichter aan de hand van zijn grote voorbeeld Martinus Nijhoff in een korte inleiding en in een aantal gedichten. In Canon typeert hij bovendien Nederlandse en Vlaamse dichters door de eeuwen heen. Willem M. Roggeman heeft een oud interview met Hella Haase bewerkt, omdat ze nu eenmaal zijn favoriete schrijver is. Andreas van Rompaey gaat in een artikel in op de aanwezigheid van Willem Brakman in Zeeuws-Vlaanderen. Will van Broekhoven, een Neder lander die in Antwerpen woont, beschrijft zijn situatie als Vreemde Eend aldaar en behandelt kwesties als wederzijdse vooroordelen.
Gert P. Kuipers verzamelde indrukken als Nederlandse passant in China – met Vlamingen. Jan J.B. Kuipers hekelt de bekrompen opvattingen van subsidieverstrekkers in het Tijdsgewicht van de Diversiteit. Frank Roger ridiculiseert in het verhaal De sollicitant de hang naar het gebruik van het Engels. Paul van Leeuwenkamp legt met precisie de wortels bloot van een schrijverschap, en misschien wel van elk schrijverschap.
Van een aantal voor Ballustradalezers bekende Vlaamse dichters zijn gedichten opgenomen. Als nieuwkomers verwelkomen we deze keer Antoon Van den Braembussche en Will van Broekhoven.
Voor de rubriek Taal Ver Taal vertaalde Johan Everaers fragmenten van Christine Van Acker uit het Frans. Daarmee beperken we ons in dit nummer ten aanzien van onze zuiderburen niet alleen tot Vlaamse auteurs.
Ko de Jonge geeft een toelichting op het Ballustrada-mailart-project bpost/postnl, dat wordt geëxposeerd in het Kunstcentrum Verbeke Foundation te Kemzeke.

Redactie Ballustrada
p/a: André van der Veeke
Korte Kerkstraat 19A
4531 CL Terneuzen
06-57675504
avdveeke@zeelandnet.nl

Abonnementen en losse verkoop: Stichting Zeeuws Licht
Jaarabonnement: € 20 - Losse Nummer € 12.50
Rekeningnr. : NL35ABNA0499202864  
Zie onze bestelpagina of  www.ballustrada.eu

Terug naar de inhoud